Полезни връзки

 1. Национален статистически институт: Данни за външната търговия.
 2. Eurostat: International Trade in Goods.
 3. БНБ – статистика за външната търговия.
 4. Министерство на икономиката: Информационни ресурси на Европейския съюз, които могат да се използват от търговските оператори.
 5. Министерство на икономиката: Интернационализация на малките и средни предприятия.
 6. European Commissioner on Trade Commissioner Phil Hogan on the Covid – 19 impact on foreign trade.
 7. WTO on Trade Finance.
 8. WTO on Women and Trade.
 9. WTO on Small Business and Trade.
 10. WTO Trade monitoring news.
 11. WTO on Trade Finance.
 12. WTO e-Learning Platform.
 13. International Chamber of Commerce: Access to Trade Finance.
 14. International Chamber of Commerce. Digitalisation in Trade Finance
 15. International Chamber of Commerce. Risk & regulation
 16. International Chamber of Commerce. AML & compliance
 17. EBRD: Trade Finance Learning Program.
 18. доц. д-р Вера Пиримова от УНСС на тема: Ефективност на износа и конкурентоспособност на българската икономика
 19. доц. д-р Стати Статев, УНСС на тема Външна търговия, финанси и икономически растеж.
 20. д-р Пламен Петков СА „Д.А. Ценов” – Свищов, Взаимодействия между БВП и износа в българската икономика.